Naše služby

Dodávka a montáž

chladeniaklimatizáciívzduchotechnikynerezových komínových systémov

AXIMA TZB.

Firma AXIMA bola založená v roku 2003 a o štyri roky neskôr prešla zmenou právnej formy – živnostenské podnikanie nahradila spoločnosť s ručením obmedzeným. Naším prvoradým cieľom je vybudovať stabilnú, spoľahlivú a konkurencieschopnú spoločnosť v oblasti poradenstva a projekcie spojenej s výberom optimálnych riešení a vypracovaním projektovej dokumentácie, dodávky a montáže chladenia, klimatizácií, vzduchotechniky vrátane MaR a dodávky a montáže nerezových komínových systémov. Samozrejmosťou je poskytovanie spoľahlivého a profesionálneho záručného a pozáručného servisu, ako aj pravidelnej prehliadky a údržby.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je predovšetkým dodávka chladenia, klimatizácií, vzduchotechniky a nerezových komínových systémov. Spoločnosť je zameraná na maloobchod aj veľkoobchod. Našou konkurenčnou výhodou je rýchlosť, flexibilita a cena za ponúkané služby. Filozofiou spoločnosti je čo najlepšie uspokojiť potreby našich zákazníkov a z hľadiska kooperácie byť nie najväčším, ale najlepším partnerom na slovenskom a európskom trhu.

Servis.

Čo Vám zabezpečí pravidelná údržba a servis?

predĺži životnosť

chladiacich, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

bezporuchovosť

prispieva k bezporuchovej prevádzke zariadenia a znižuje pravdepodobnosť neočakávaných porúch

spotreba energie

šetrí spotrebu energie

finančné prostriedky

šetrí finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy alebo výpadky prevádzky

komínové systémy

zvlášť pri komínových systémoch zabezpečuje bezproblémový ťah a tesnosť komína

Vedúci technik servisných činností:
+421 917 319 192
service@aximatzb.sk

Služby.

Konzultácie a poradenstvo v oblasti technického a optimálneho návrhu jednotlivých zariadení so zabezpečením projektovej dokumentácie.

Dodávka a montáž:

chladenia, klimatizácií, rekuperácie
vzduchotechniky vrátane merania a regulácie
tepelných čerpadiel
nerezových komínových systémov

 

servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení vrátane merania a regulácie

dodávka všetkých druhov filtrov a filtračných vložiek pre vzduchotechnické zariadenia

odborné prehliadky, servis a revízia požiarnych klapiek a stenových uzáverov

revízia chladiacich zariadení podľa zákona č. 286/2009 a vyhlášky MŽP SR č. 314/2009 (F – plyny)

monitoring a diagnostika komínov, vzduchotechnického potrubia pomocou kamerovej techniky

pravidelné prehliadky a údržba komínových systémov podľa vyhlášky 401/2007 Z. z.

Referencie.

Partneri.

Klimatizácie.

Komínové systémy.

Kontakt.

AXIMA TZB, s.r.o.
Staničná 913, 952 01 Vráble
Mobil: +421 905 261 720
Email: axima@aximatzb.sk

Sklad:
Kmeťovo 403
941 62 Kmeťovo